3100 Salgótarján, Mérleg út 2

  A képzés célja az akadálymentesség témakör komplex szemléletének kialakítása, az egyetemes tervezés alapgondolatának bemutatása. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes az info-kommunikációs területeken megjelenő problémák észlelésére, és a megismert eljárások, eszközök, szolgáltatások segítségével azok felismerése, megoldására.

 A képzés tartalma:

 1. Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba
  1.1. Alapfogalmak és alapproblémák a fogyatékosság különböző területein
  1.2. Hátrányos helyzetű felhasználók igényeinek, problémáinak ismertetése és megtapasztalása
  1.3. Ismerkedés a hátrányos helyzetű felhasználók által használt speciális szoftver- és hardver eszközökkel
  1.4. A honlapkészítés ergonómiája, akadálymentes weboldalak készítése
  1.5. Honlapok akadálymentesen tartása
  1.6. Multimédiás tananyagkészítés hátrányos helyzetű felhasználók számára
  1.7. Portálelemzés a WCAG 2.0 irányelvek alapján
  1.8. Személyes találkozás fogyatékos személyekkel
  1.9. Kisfilmek, filmek, interjúk közös megtekintése és feldolgozása
  1.10. Technológiai trendek, érdekességek, kutatások
  1.11. Vizsgamunka elkészítése és bemutatása

 2. Esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák a gyakorlatban
  2.1. Ismétlés (,,Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba")
  2.2. Komplex akadálymentesség
  2.3. Vendégelőadás
  2.4. Honlapkészítés ergonómiája, portálelemzés, akadálymentes weboldalak készítése a gyakorlatban
  2.5. Portálelemzés a gyakorlatban a WCAG 2.0 irányelvek alapján
  2.6. Multimédiás taneszköz készítés hátrányos helyzetű felhasználók számára
  2.7. Akadálymentes technológiák a gyakorlatban
  2.8. Vizsgamunka elkészítése és bemutatása

Megszerezhető kompetenciák:

Tanulási eredmények:

 • Képes a fogyatékos emberek és hátrányos helyzetű felhasználók igényeinek megértésére, felismerésére, elemzésére.
 • Ismeri és képes alkalmazni az akadálymentesítés és az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító hardver és szoftver eszközöket és informatikai módszereket.
 • Alkalmas csoportban vagy önállóan akadálymentes weboldalak készítésére
 • Rendelkezik olyan fogalmi és gondolkodási apparátussal, amely képessé teszi, hogy csoportban vagy önállóan akadálymentességi szempontokat figyelembe vevő portálokat tervezzen
 • Alapvető ismeretei vannak akadálymentességi szempontokat figyelembe vevő multimédiás anyagok megvalósításában, egy konkrét fejlesztő rendszer felhasználásával.
 • Átlátja és képes megfogalmazni fejlesztési és karbantartási feladatokat a honlapok üzemeltetése kapcsán.

A tanuló tudása:

 • Részletes és alapos tudása van az informatikai akadálymentesség témakörében.
 • Átfogó ismeretei vannak az informatikai akadálymentesség témakörében.
 • Felismeri a témához kapcsolódó informatikai fejlesztési irányvonalakat, trendeket.

A tanuló képessége:

 • Képes lesz elvégezni önállóan portálelemzéseket.
 • Képes elvégezni egy fejlesztői csoport tagjaként nagyméretű akadálymentesítési feladatokat.
 • Az attitűdje révén képes felismerni az egyenlő esélyű hozzáférés kapcsán felmerülő problémákat.

Képzés óraszáma:

60 óra (22 elmélet + 38 gyakorlat)

12 Alkalom