3100 Salgótarján, Mérleg út 2

Esélyteremtő kapcsolati tréning

  A képzés célja a résztvevők megismertetése a fogyatékos személyek maradéktalan elfogadását ösztönző szemléletmóddal. A fogyatékosságokról szerzett tudás és gyakorlat által a fogyatékos személyek igényeinek, szükségleteinek felismerésére, kielégítésére, való készségek kialakítása. Saját élményének szerzése a fogyatékosságból adódó nehézségekről, a segítés és támogatás formáinak, eszközeinek és módszereinek megismerése, melyek birtokában a szakember saját munkaterületén hatékonyan, megkülönböztetés nélkül tud együttműködni a fogyatékos személyekkel.

Megszerezhető kompetenciák

A résztvevő képes legyen:
  • a különböző fogyatékossági típusú személyek reális észlelésére
  • a különböző fogyatékossági típusú személyekkel való hatékony kommunikációra
  • a képzésben résztvevők foglalkozása szerinti területeken a fogyatékos személyek pszichés vezetésére, támogatására
  • a helyzetnek és a fogyatékosságnak megfelelő segítségnyújtási formák felismerésére
  • a közvetlen segítségnyújtás sikeres alkalmazására

Óraszám: 30 óra

Alkalom: 6