3100 Salgótarján, Mérleg út 2

Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között

 A képzés általános és alapvető célja a különböző fogyatékosság típusokhoz kapcsolható kommunikációs helyzetek, folyamatok alkalmazott technikáinak elsajátítása, segítése tréningszerű, érzékenyítő módszerekkel. Olyan ismeretek átadása, amelyek gyakorlati alkalmazásával a váratlan kommunikációs helyzetek is zökkenőmentesen oldódnak meg, utat engedve ezzel az esélyegyenlőséghez, társadalmi integrációhoz.

 A képzés tartalma:

 Az eredeti szakmájukban képzett szakembereket felkészíti azokra a kommunikációs helyzetekre és ismeretekre, amelyekkel akkor találkozhatnak, ha fogyatékos emberekkel kerülne kapcsolatba munkatársként, ügyfélként.
A képzés moduljai:

  1. Önismereti pillérek
  2. Kommunikációs gátjaink
  3. Fogyatékossági szigetek
  4. Fogyatékossági szervezetek kommunikációs hídépítése
  5. Kommunikációs hídépítés az autista emberekhez
  6. Kommunikációs hídépítés értelmi fogyatékos emberekhez
  7. Kommunikációs hídépítés hallássérült emberekhez
  8. Kommunikációs hídépítés látássérült emberekhez
  9. Kommunikációs hídépítés mozgáskorlátozott és súlyosan halmozottan fogyatékos emberekhez
  10. Kommunikációs hídépítés beszédhibás emberekhez
   Méltóságteljes kommunikáció. (Hídavató) A képzés zárása. Vizsgamunka értékelése.

 

Megszerezhető kompetenciák:

A képzést követően a résztvevő

 • Képes lesz a fogyatékosságból adódó kommunikációs problémák megértésére
 • Képes lesz velük és nem róluk gondolkozni
 • Jártasságot szerez a különböző fogyatékossági csoportok speciális kommunikációjának megismerésében és alkalmazásában

Képzési idő, képzés óraszáma:

30 óra

6 alkalom

Kontakt elméleti órák száma: 18 óra (18 x 45 perc)
Kontakt gyakorlati órák száma: 12 óra (12 x 4 perc)